انتخاب زبان:English
۱۲/آذر/۱۴۰۰

همکاران پژوهشی

 

دکتر مسعود لطیفی

مرتیه علمی:استاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره تماس:64542636

latifi@aut.ac.ir

صفحه شخصی


 

دکتر رضا حسینی ابرده

مرتبه علمی:دانشیار

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

شماره تماس:64543433

hoseinir@aut.ac.ir

صفحه شخصی

 

دکتر یونس علیزاده

مرتبه علمی:دانشیار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره تماس:64543494

alizadeh@aut.ac.ir

صفحه شخصی

دکتر سید حسین امیرشاهی

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

شماره تماس:64542642

hamirsha@aut.ac.ir

صفحه شخصی

                           

دکتر رضا صفابخش

مرتبه علمی: استاد     

دانشگاه صنعتی امیرکیر

شماره تماس:64562728

safa@aut.ac.ir

صفحه شخصی

 

دکتر مهدی ایران نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره تماس:۶۶۴۱۹۷۲۹- ۶۴۵۴۲۹۰۰

iranajad@aut.ac.ir

صفحه شخصی

دکترعطاالله کوهیان

مرتبه علمی: استاد     

دانشگاه تهران

شماره تماس:61118650

 koohian@gmail.com

صفحه شخصی

بازدید این صفحه: 3035 نفر
بازدید کل سایت: 130621 نفر
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی امیر کبیر است.