انتخاب زبان:English
۱۲/آذر/۱۴۰۰

   

دانش آموختگان  

معصومه مشکل گشا

کارشناسی ارشد رشته فیزیک

موضوع: سنجش کیفیت روغن ترانسفورماتور HV به روش طیف سنجی پلاسمایی القایی لیزری و طیف سنجی فلوئورسانس القایی لیزری

فارغ التحصیل 87

محمد کراجی

کارشناسی ارشد رشته فیزیک

موضوع:مورفولوژی سنگ کلیه پس از پرتودهی با لیزر یاگ و هماهنگ دوم آن به منظور تعیین مرز فرایند کندگی پلاسمای (PIA) با گسیختگی نوری (PD)

فارغ التحصیل 87

سمیرا فاتحی

کارشناسی ارشد رشته فیزیک

موضوع: بررسی اثر حراراتی در میله لیزر Nd:YAG و هوا به روش تداخل سنجی

فارغ التحصیل 87

آمنه بستانی

کارشناسی ارشد رشته فیزیک

موضوع: اندازه گیری تابع انتقال اپتیکی با استفاده از تکنیک ماره برای آزمون دستگاه­های اپتیکی

فارغ التحصیل 88

محمد سنگری

کارشناسی ارشد رشته فیزیک

موضوع: آنالیز طیفی اثر انگشت دست به روش LIF به منظور طراحی یک سیستم آشکارسازی اثر انگشت نهان

فارغ التحصیل 88

فاطمه محمدی

کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

موضوع: اندازه گیری و بهبود نمایه سه بعدی چهره با استفاده از تکنیک رویه نگاری ماره

فارغ التحصیل 89

مرضیه کبیری

کارشناسی ارشد رشته فیزیک

موضوع: اندازه گیری دما و جابجایی با استفاده از حسگرهای فیبر نوری

فارغ التحصیل 89

 

سیامک فرجی خواه

کارشناسی ارشد رشته نساجی

موضوع: ارزیابی آویزش در پارچه تاری-پودی با استفاده از روش ماره

فارغ التحصیل 89

مرجان محمدی جورکویه

کارشناسی ارشد رشته فیزیک

موضوع: بررسی خواص اپتیکی مواد جپگرد متشکل از نانو سیم­های فلزی مبتنی بر خواص پلاسمون- پلاریتون های سطحی

فارغ التحصیل 89

نرگس سادات طاهری

کارشناسی ارشد رشته فیزیک

موضوع:اندازه­گیری تمایه فضایی ضریب شکست غیر خطی نانو ذرات در محیط­های مایع با استفاده از تکنیک انحراف سنجی ماره

فارغ التحصیل90

صدیقه نجفی

کارشناسی ارشد رشته مهندسی الکترو اپتیک

موضوع: تعیین کیفیت تصاویر دوربین ماهواره با اندازه­گیری تابع انتقال مدولاسیون (MTF)

فارغ التحصیل 90

اعظم بابایی

کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

موضوع: اندازه­گیری تاثیر پارامترهای الکترونیکی بر تابع انتقال مدولاسیون دوربین CCD و مدلسازی زیر مجموعه الکترونیک دوربین

فارغ التحصیل 90

فاطمه سلیمی میدان شاهی

کارشناسی ارشد رشته فیزیک

موضوع: اندازه­گیری توزیع دما و فرکانس پلاسمای با چگالی الکترونی پایین به روش انحراف سنجی ماره

فارغ التحصیل 90

مهنوش غلامزاده

کارشناسی ارشد رشته فیزیک

موضوع: اندازه­گیری تابع انتقال مدولاسیون (MTF) آشکارسازهای آرایه­ای(CCD) با استفاده از تکنیک ماره

فارغ التحصیل 90

محسن خداپرست

کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

موضوع: کمی­سازی زبری سطح درز سنگ و تعیین هندسه درزنگ سنگ به کمک روش پردازش تصویر

فارغ التحصیل 90

سید محمد احسان طباطبایی

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

موضوع: بررسی تجربی عددی انتقال حرارات جابجایی آزاد در کانال موج­دار به روش انحراف سنج ماره

فارغ التحصیل 90

آرزو موقر

کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

موضوع: ساخت مدل سه بعدی شی با استفاده از تکنیک ماره افکنشی

فارغ التحصیل 90

عادله گران مایه راد

کارشناسی ارشد رشته فیزیک

موضوع: مشخصه­یابی خواص اپتیک غیر خطی نانوذرات فلزات نجیب (طلا و نقره) با استفاده از تکنیک های مختلف

فارغ التحصیل 91

 

 

 

 

بازدید این صفحه: 2999 نفر
بازدید کل سایت: 130631 نفر
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی امیر کبیر است.